Bedrijfsmassage met online reserveringssysteem

De investering in bedrijfsmassage heeft binnen onze bank een enorm rendement opgeleverd. In ruim 1,5 jaar tijd is het ziekteverzuim bij onze bank met 2% gedaald en daarnaast zien we dat het kortstondig en middellang ziekteverzuim zich heeft ontwikkeld naar een niveau dat zich ver onder de benchmark bevindt. Toeval? Resultaten uit het verleden bieden qua bedrijfsmassage wel degelijk garanties voor de toekomst!

Ronald Luxen, voorheen directeur Bedrijfsmanagement, Rabobank De StelllingwervenDe ervaringen van onze medewerkers is dat de massages zeer kundig zijn, als plezierig worden ervaren en dat de resultaten van de massages goed zijn. Daarbij worden we van goede adviezen voorzien.

Nynke Broekens, HR Manager, Wetsus

Bedrijven die al kennis hebben gemaakt met onze dienstverlening

 • Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland
 • Rabobank de Stellingwerven
 • Rabobank Noordenveld West Groningen
 • Wetsus in leeuwarden 2 dagen per maand stoelmassage vanaf oktober 2008
 • Stichting Epilepsie Instellingen Nederland SEIN Zwolle
 • Miks en ABN AMRO
 • PCBO Meppel en Schering-Plough
 • Gemeente Tynaarloo
 • Renn 4 op meerdere locaties
 • Zakenbeurs Regio Drachten
 • MOS Smallingerland Drachten
 • Bedrijvencontactdagen Drenthe Groningen en Friesland
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 • Heineken Noord Nederland Drachten
 • Zorgpalet Hoogeveen 3 locaties
 • Zorgpalet Zuidwolde

Enquête

Bedrijfsmassage op regelmatige basis

Met name de medewerkers die veel achter de computer zitten, geven een vermindering aan van nek en schouderklachten hierdoor ervaren veel mensen minder hoofdpijn door een structurele inzet van de massage. De adviezen en tips die door de masseur meegegeven worden ten aanzien van de klachten worden erg op prijs gesteld.

Ook dat men bewuster wordt van het functioneren van het eigen lichaam door de massage behandelingen is een regelmatige geplaatste opmerking. Het luisteren van de masseur naar de klachten en het afstemmen daarop van de behandeling wordt ook gewaardeerd door de medewerkers.

Onze bedrijfsmassage

Om gezondheidsproblemen en uitval te voorkomen is het van groot belang dat structureel wordt gewerkt aan stressreductie. Een prima hulpmiddel hierbij is bedrijfsmassage op het werk.

Zie bedrijfsmassage

Reserveren- en cliëntsysteem

Met dit systeem kunnen medewerkers zelf de massage plannen, zodat de contactpersonen binnen uw organisatie zo weinig mogelijk worden belast.

Tevens is er een cliënt volg systeem beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Doede van der Bij.

Zie reserveren

Ziekteverzuim

Een werkgever moet een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren. Door stoelmassage in het ARBO-plan op te nemen met als doel het verminderen van klachten, wordt de stoelmassage aftrekbaar van de belasting.

Mogelijkheden voor uw organisatie:

Preventief
Therapeutisch
Eenmalige opdracht
Seminars
Beurzen