Bedrijfsmassage met online reserveringssysteem

15sep

Burn-out en bedrijfsmassage

Geplaatst door admin in Geen categorie

Tijdig ingrijpen bij burnout-verschijnselen

Voel jij je wel eens gestrest tijdens je werk? Dat is op zich niet bijzonder, want een leven zonder stress is bijna ondenkbaar. Wel zijn er aanwijzingen dat mannen en vrouwen hier verschillend mee omgaan.

Van alle mensen die zeggen stress te ondervinden, krijgt 33% van de mannen medische en psychische klachten, terwijl dit percentage bij vrouwen op 50% ligt. Dit heeft Psychological Bulletin al in 2006 gepubliceerd.

Voor dit verschil zijn diverse verklaringen mogelijk; dat vrouwen hun klachten makkelijker uiten dan mannen bijvoorbeeld. Er zijn ook artsen die denken dat vrouwen sterker beïnvloed worden door lichamelijke prikkels. Dit gecombineerd met het gegeven dat vrouwen vaak op alle fronten moeten blijven functioneren, kan verklaren waarom vrouwen uiteindelijk eerder een burn-out krijgen.

Wees alert op burn-outsymptomen

Het kan in ieder geval geen kwaad om alert te zijn op mogelijke symptomen van burn-out, waar je dan gedurende een langere periode last van ondervindt:

 

  • vermoeidheid, lusteloosheid, concentratieproblemen, hoofdpijn en slapeloosheid;
  • hartkloppingen, snelle polsslag en ademhalingsproblemen;
  • heftige emoties (droefheid, depressie, woede, frustratie);
  • veranderend gedragspatroon (meer of minder eten/roken;
  • verlies van gevoel voor humor;
  • vage lichamelijke klachten zoals spijsverteringsklachten en gewrichtsklachten.

Bedrijfsmassage op therapeutische of preventieve basis kan het stress-niveau verlagen bij uw medewerkers.

Reageren is niet mogelijk.

Onze bedrijfsmassage

Om gezondheidsproblemen en uitval te voorkomen is het van groot belang dat structureel wordt gewerkt aan stressreductie. Een prima hulpmiddel hierbij is bedrijfsmassage op het werk.

Zie bedrijfsmassage

Reserveren- en cliëntsysteem

Met dit systeem kunnen medewerkers zelf de massage plannen, zodat de contactpersonen binnen uw organisatie zo weinig mogelijk worden belast.

Tevens is er een cliënt volg systeem beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Doede van der Bij.

Zie reserveren

Ziekteverzuim

Een werkgever moet een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren. Door stoelmassage in het ARBO-plan op te nemen met als doel het verminderen van klachten, wordt de stoelmassage aftrekbaar van de belasting.

Mogelijkheden voor uw organisatie:

Preventief
Therapeutisch
Eenmalige opdracht
Seminars
Beurzen