Bedrijfsmassage met online reserveringssysteem

09feb

Het reduceren van stress door middel van bedrijfsmassage

Geplaatst door admin in Geen categorie

Meer verzuim door psychische klachten in 2012

30 januari 2013 – In 2012 waren werknemers voor het eerst minder vaak en minder lang thuis. De crisis zorgt echter ook voor een stijging van het verzuim als gevolg van psychische klachten. Dat blijkt uit een analyse van arbodienstverlener 365.

Het gemiddelde verzuim in 2012 was 4,1% en duurde 23 dagen. In 2011 was dit 4,5% en 25 dagen. De daling is waarschijnlijk te verklaren doordat werknemers nu het gevoel hebben hun baan eerder kwijt te raken dan vóór de crisis. Ondanks de gemiddelde daling, zorgt de crisis ook voor een stijging van het verzuim als gevolg van psychische klachten. In 2012 viel één op de drie werknemers langdurig uit vanwege psychische klachten. In 2011 gold dit voor één op de vijf werknemers.

Psychische klachten door hoge werkdruk

Als gevolg van de financiële crisis geldt voor veel organisaties dat ze dezelfde hoeveelheid werk moeten verzetten met minder werknemers. Voor werknemers betekent dit een hogere werkdruk en minder mogelijkheden om hun werk te verdelen. Naast hun zorgen over hun privésituatie waarin ze vaak ook te maken hebben met financiële druk, levert dit behoorlijk wat stress op met langdurig verzuim als gevolg. In 2012 gold dat vooral voor 30- tot 34-jarigen die vaak én een jong gezin hebben én een drukke baan combineren met een druk sociaal leven.

Herhaaldelijk langdurige uitval is financieel nadelig

Werknemers die uitvallen, hebben niet alleen voldoende tijd nodig om te herstellen. Ze moeten vooral ook leren om anders om te gaan met werkdruk. Gebeurt dit niet, dan blijft de kans op uitval bij hoge werkdruk aanwezig. Op de lange termijn is herhaaldelijk langdurig uitvallen financieel nadelig. Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters zijn werkgevers per 1 januari 2014 immers ook financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens de proeftijd of na afloop van een tijdelijk contract.

Bedrijfsmassage op preventieve en therapeutische basis.

Bedrijfsmassage op preventieve en therapeutische basis is een goede aanvulling voor medewerkers om de stress te reduceren. Tevens kan de masseur adviezen of oefeningen meegeven voor ontspanning tijdens de werkuren zodat de werkbelasting beter te hanteren is. In de bedrijven waar we werkzaam zijn op regelmatige basis, is het korte ziekteverzuim naar een aanvaard niveau gedaald.

Reageren is niet mogelijk.

Onze bedrijfsmassage

Om gezondheidsproblemen en uitval te voorkomen is het van groot belang dat structureel wordt gewerkt aan stressreductie. Een prima hulpmiddel hierbij is bedrijfsmassage op het werk.

Zie bedrijfsmassage

Reserveren- en cliëntsysteem

Met dit systeem kunnen medewerkers zelf de massage plannen, zodat de contactpersonen binnen uw organisatie zo weinig mogelijk worden belast.

Tevens is er een cliënt volg systeem beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Doede van der Bij.

Zie reserveren

Ziekteverzuim

Een werkgever moet een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren. Door stoelmassage in het ARBO-plan op te nemen met als doel het verminderen van klachten, wordt de stoelmassage aftrekbaar van de belasting.

Mogelijkheden voor uw organisatie:

Preventief
Therapeutisch
Eenmalige opdracht
Seminars
Beurzen